Wat verstaan we onder Kinderpsychologie?

Het leven is niet bepaald voorzien van een handleiding, dus het komt regelmatig voor dat ouders even met de handen in het haar zitten als het over de opvoeding van hun kind gaat. Het is dan ook belangrijk om deze gevoelens te bespreken en een oplossing te zoeken. De stap naar een psycholoog zetten, is niet altijd gemakkelijk. Toch kan een gesprek met een kinderpsycholoog zorgen voor opluchting en een ander perspectief bieden op bepaalde bezorgdheden en moeilijkheden.

Je kan bij de kinderpsycholoog terecht voor een gesprek rond bezorgdheden of twijfels over het functioneren van uw kind.

In een eerste sessie worden vooral de klachten en bezorgdheden besproken met betrekking tot uw kind. Dan kijken we samen hoe het verdere begeleidingstraject er uit kan zien. Mogelijks volgt er een intakegesprek. Hierbij zal de kinderpsycholoog dieper ingaan op zowel uw hulpvraag om een zo globaal mogelijk beeld te vormen, als op de krachten van de persoon en zijn omgeving. Op basis van dit gesprek wordt bekeken welke onderzoeken er verder nodig zijn. Door het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek kunnen de verschillende moeilijkheden grondiger geanalyseerd worden. Dit onderzoek leidt tot een beter inzicht in de verdere hulp of therapie die nodig is. Indien er meer gespecialiseerde en intensievere begeleiding nodig is, gaan we samen op zoek naar een gepast vervolgtraject.

Net zoals andere therapeuten, is een kinderpsycholoog gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat binnen de therapeutische ruimte besproken wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht.

Waar kan de kinderpsycholoog bij helpen?

 • Psycho-educatie
 • Depressieve gedachten 
 • Angsten
 • Emotionele problemen
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Laag zelfbeeld
 • Vragen rond de opvoeding van uw kind
 • Vragen rond problemen/moeilijkheden in de relatie tot andere leden van het gezin
 • Vermoeden van autisme
 • Ambulante begeleiding
 • … 

Welke mogelijke psychodiagnostische onderzoeken kunnen er worden uitgevoerd?

 • Intelligentieonderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek (gestandaardiseerd onderzoek van aandacht en concentratie, geheugen, executieve functies, ...)
 • Belevingsonderzoek (onderzoek naar welbevinden, sociale cognitie, hechting, ...)
 • Onderzoek naar kinderpsychiatrische stoornissen (o.m. autisme, ADHD, ...)

Een gesprek bij de psycholoog duurt gemiddeld 50 minuten en kost 50 Euro.

Team