Wat verstaan we onder Kinderpsychologie?

Psychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de innerlijke wereld en het gedrag van mensen. Je kan bij de psycholoog terecht voor een gesprek rond bezorgdheden of twijfels rond het functioneren van uw kind.

Het leven is niet bepaald voorzien van een handleiding, dus het komt vaak voor dat mensen het even niet meer weten. Het is dan ook belangrijk om deze gevoelens te bespreken. Het is niet altijd even gemakkelijk om de stap naar de psycholoog te zetten. Toch kan een gesprek met een psycholoog zorgen voor een opluchting en een ander perspectief bieden op bepaalde moeilijkheden in je leven.

In de eerste sessie worden vooral de klachten en bezorgdheden besproken waarmee je zit. Dan kijken we samen hoe het verdere traject eruit kan zien. Mogelijks volgt er een intakegesprek waarbij ik zowel dieper zal ingaan op de hulpvraag om een zo globaal mogelijk beeld te vormen als ook op de krachten van de persoon en zijn omgeving. Op basis van dit gesprek wordt gekeken welke onderzoeken verder nodig zijn. Door het uitvoeren van een psychodiagnostisch onderzoek kunnen de verschillende moeilijkheden dieper onderzocht worden. Dit onderzoek leidt tot een betere visie op verdere hulp of therapie die nodig is. Indien er meer gespecialiseerde en intensievere hulp nodig is, gaan we samen op zoek naar een gepast vervolgtraject. 

Net zoals andere therapeuten, is een psycholoog gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat binnen de therapeutische ruimte besproken wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht.

Waar kan de psycholoog bij helpen?

  • Psycho-educatie
  • Depressieve gedachten 
  • Angsten
  • Emotionele problemen
  • Gedragsmoeilijkheden
  • Laag zelfbeeld
  • Vragen rond opvoeding van uw kind
  • Vragen rond problemen/moeilijkheden in de relatie tot andere leden van het gezin
  • Vermoeden van autisme
  • … 

Een gesprek bij de psycholoog duurt gemiddeld 50 minuten en kost 50 Euro. Er is geen bankcontact aanwezig, dus gelieve contant geld mee te brengen naar een consult.

Team