Wat verstaan we onder Kinderpsychologie?

Het leven is niet bepaald voorzien van een handleiding, dus het komt regelmatig voor dat ouders met vragen en twijfels zitten over het functioneren van hun kind of de opvoeding. Binnen de kinderpsychologie ligt de focus op het waarborgen en ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Een kinderpsycholoog gaat aan de slag met bezorgdheden rond onder andere de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en/of de opvoeding van een kind. In samenwerking met de ouders en het kind probeert de kinderpsycholoog zicht te krijgen op de moeilijkheden en hulpvragen en hoe hiermee omgegaan kan worden.

De stap naar een psycholoog zetten, is niet altijd gemakkelijk. Toch kan een gesprek met een kinderpsycholoog zorgen voor opluchting en een ander perspectief bieden op bepaalde bezorgdheden en moeilijkheden.

In een eerste sessie worden vooral de klachten en bezorgdheden besproken met betrekking tot uw kind. Dan kijken we samen hoe het verdere begeleidingstraject er uit kan zien. Mogelijks volgt er een intakegesprek. Hierbij zal de kinderpsycholoog dieper ingaan op zowel uw hulpvraag om een zo globaal mogelijk beeld te vormen, als op de krachten van de persoon en zijn omgeving. Op basis van dit gesprek wordt bekeken welk traject er verder nodig is. Indien er meer gespecialiseerde en intensievere begeleiding nodig is, gaan we samen op zoek naar een gepast vervolgtraject.

Net zoals andere therapeuten, is een kinderpsycholoog gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat binnen de therapeutische ruimte besproken wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht.

Waar kan de kinderpsycholoog bij helpen?

 • Psycho-educatie
 • Depressieve klachten 
 • Angsten
 • Emotionele problemen
 • Sociale problemen
 • Gedragsmoeilijkheden
 • Eetproblematiek
 • Laag zelfbeeld
 • Vermoeden van autisme (geen diagnose mogelijk, wel psycho-educatie)
 • Concentratieproblemen
 • Vragen rond de opvoeding van uw kind
 • Vragen rond problemen/moeilijkheden in de relatie tot andere leden van het gezin
 • … 

Welke mogelijke psychodiagnostische onderzoeken kunnen er worden uitgevoerd?

 • Intelligentieonderzoek (voor de leeftijd van + 6 jaar)
 • Belevingsonderzoek (onderzoek naar welbevinden, sociale cognitie, hechting, ...)

Een gesprek bij de psycholoog duurt gemiddeld 50 minuten en kost 65€ (intake + 5€).

Team