Wat verstaan we onder Audiologie?

Audiologie is het geneeskundig specialisme dat zich bezig houdt met het meten en door hulpmiddelen corrigeren van de gehoorsfunctie. Ook wordt binnen de audiologie stil gestaan bij de psychologische en psycho-sociale aspecten van slechthorendheid en de hulp die daarbij kan worden geboden. Aangezien horen en (leren) spreken zeer nauw met elkaar verbonden zijn, werkt de audioloog nauw samen met de logopedist en NKO-arts. Tot de audiologie behoort het voorkomen, opsporen, onderzoeken en behandelen van allerlei stoornissen van het gehoor.

Audiologie wordt vooral gebruikt om de aard en omvang van een gehoorverlies te bepalen; over het algemeen gebeurt dat met een toonaudiogram, waarbij de gehoordrempel wordt vastgesteld.
Het onderzoek wordt uitgevoerd voor elk oor afzonderlijk. De persoon waarvan het gehoor wordt getest, krijgt via een hoofdtelefoon geluiden te horen van een zuivere toon. Telkens als hij of zij iets gehoord heeft, moet er op een knop gedrukt worden. Hierbij zijn een stille omgeving, bewuste medewerking en concentratie van de te testen persoon noodzakelijk.

Het belang van audiologie:
Het gehoor is van belang voor de taalverwerving bij peuters en kleuters. Daarom is het ook voor deze leeftijdsgroep belangrijk om audiologisch onderzoek uit te voeren als er verdenkingen van gehoorstoornissen zijn. Verder is audiologie van belang om het gehoor van volwassenen te onderzoeken om te bepalen of er een gehoorapparaat of een cochleair implantaat nodig is.

Er zijn verschillende oorzaken voor een afwijkend audiogram:

 • Ouderdomsslechthorendheid of presbyacusis. Bij oudere mensen treedt vaak slechthorendheid op. Deze slechthorendheid manifesteert zich vooral bij de hogere frequenties, waarbij de gehoordrempel dan aanzienlijk slechter kan zijn.
 • Lawaaischade. Door blootstelling aan lawaai (men neemt aan meer dan 80 dB(A)) kan een tijdelijk of permanente lawaaischade ontstaan. Bij een beginnende lawaaidip zijn enkel frequenties rond de 4000-8000 Hz aangedaan. ('discodip')
 • Aangeboren of familiair voorkomende slechthorendheid.
 • Gehoorverliezen ten gevolge van infecties en medicatiegebruik. Dit komt sporadisch voor.
 • Geleidingsverliezen. Dit zijn afwijkingen aan gehoorgang, trommelvlies of gehoorbeentjes. Voorbeelden van oorzaken zijn (atresie van de gehoorgang, oorontsteking of vocht achter de trommelvliezen, otosclerose, cholesteatoom).
 • Retrocochleaire verliezen. Dit zijn gehoorverliezen ten gevolge van afwijkingen aan de gehoorzenuw. Deze verliezen komen weinig voor.

In het Medisch Centrum Rotselaar kunt u een audiologe raadplegen.
Bent u benieuwd naar de toestand van uw gehoor? Dan kunt u bij onze audiologe terecht voor een gratis gehoortest. Deze test is volledig vrijblijvend en informatief. Na afname van de gehoortest wordt voldoende tijd voorzien om het resultaat persoonlijk te bespreken. Indien er sprake is van gehoorverlies, wordt samen met de audiologe bekeken welke implicaties dit heeft op het dagelijks leven (of in de toekomst) en welke mogelijke oplossingen kunnen aangereikt worden. Indien gewenst, kan overgegaan worden tot een hoortoestelaanpassing.

Een hoortoestelaanpassing gebeurt in verschillende fasen:

 1. Samen met de audiologe wordt nagegaan in welke situaties hulp nodig is. Er wordt een otoscopie uitgevoerd en mogelijke medische oorzaken worden uitgesloten. Ten slotte wordt een hooranalyse uitgevoerd. 
 2. U krijgt een hoorapparaat dat is aangepast aan uw hooranalyse en uw persoonlijke behoeften en kan een proefperiode starten. De termijn van deze proefperiode ligt gemiddeld rond 4 tot 6 weken (soms langer). Tijdens deze proefperiode (die nog steeds vrijblijvend is!) wordt het hoortoestel bijgeregeld tot u zelf helemaal tevreden bent.
 3. Indien het hoortoestel positief geëvalueerd wordt, kan het verslag voor NKO-arts en voor de mutualiteit opgesteld worden. Dit gebeurt allemaal door de audiologe. Na goedkeuring voor tussenkomst door de mutualiteit kan overgegaan worden tot de aankoop van het hoortoestel. Bij aankoop krijgt u een duidelijke uitleg over gebruik en onderhoud van uw hoortoestellen. 
 4. Na aankoop blijven we het hoortoestel van onze cliënten erg goed opvolgen, dit door elke 3 tot 6 maanden een controlemoment in te plannen. Tijdens dit moment worden de hoortoestellen grondig nagekeken, worden defectjes opgelost of onderdelen gereinigd/vervangen. 
 5. NAZORG gedurende 5 jaar: aangezien er een garantiecontract van 5 jaar is inbegrepen in de prijs van aankoop, bent u gedurende deze hele periode vrij van kosten voor herstellingen of bijregelingen van het hoortoestel!
 6. Jaarlijkse hertesting van het eigen gehoor: het gehoor kan over de jaren veranderen. Om het maximum te halen uit onze hoortoestelaanpassing moeten we dus ook het gehoor elk jaar hertesten. Indien nodig wordt het hoortoestel aangepast aan het nieuwe audiogram, kosteloos. 

Verder kan een audiologe u ook verder helpen bij volgende vragen/problemen:

 • Preventie van gehoorschade door middel van op maat gemaakte gehoorbescherming
 • Afscherming van water in de gehoorgang door op maat gemaakte zwemdoppen
 • Indien u reeds in het bezit bent van hoortoestellen kan u bij ons terecht voor een tweede opinie! 
 • Audiologisch onderzoek bij kinderen en jongeren in het kader van een normale taalontwikkeling
 • Hoorhulpmiddelen: accessoires die kunnen ingezet worden bij hoortoesteldragers of niet-hoortoesteldragers om communicatie te ondersteunen/mogelijk te maken

TINNITUS:
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bestaan er succesvolle behandelingen van tinnitus. Audiologe Stefanie Pieters volgde de opleiding ‘Tinnitus Retraining Therapy’ en bekwam als één van de enigen in België het certificaat tot het geven van TRT.

Wat is tinnitus (oorsuizen)?
Tinnitus is een gehoorwaarneming (zoals fluiten of oorsuizingen) zonder externe geluidsbron. Het duikt op rond de leeftijd van 50 jaar, maar kan ook vroeger ontstaan als gevolg van plotse of herhaaldelijke gehoorschade. In 92% van de gevallen gaat tinnitus hand in hand met gehoorverlies.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bestaan er succesvolle behandelingen van tinnitus door middel van hertrainen en herleren. Audiologe Stefanie Pieters geeft Tinnitus Retraining Therapy aan mensen met tinnitus (met of zonder gehoorverlies). 

In deze Tinnitus Retraining Therapie (TRT) trainen we het onderbewuste deel van het gehoorsysteem opnieuw, zodat de tinnitus wordt aanvaard als een natuurlijk en niet bedreigend signaal. Het is een proces van heropvoeding dat maanden duurt. TRT gaat eerst op zoek naar de oorzaak van de tinnitus: we beginnen met een onderzoek door een neus-, keel- en oorarts. Hierna wordt aangeleerd dat tinnitusgeluiden natuurlijke geluiden zijn, die niet als een bedreiging mogen beschouwd worden. Naarmate de therapie vordert, wordt de tinnitus trapsgewijs minder onaangenaam, al kan het geluid nog steeds waargenomen worden. Langzaam maar zeker verdwijnt het geluid of behoort de tinnitus tot het natuurlijk achtergrondgeluid, zonder dat u zich eraan stoort.

Hulpmiddelen
Naast een intensieve re-trainingstherapie, bestaan er hulpmiddelen die het omgaan met tinnitus aangenamer kunnen maken. Bepaalde smartphone apps beschikken bijvoorbeeld over een  ‘tinnitus manager’ voor het afspelen van natuurgeluiden die de tinnitus kunnen verlichten. Ook andere tinnitusoplossingen behoren tot de mogelijkheden, zoals een ‘soundmachine’ met ingebouwde ruis. Geluidsverrijking is naast counceling een enorm belangrijk onderdeel van de TRT. Toevoegen van een niet-storend omgevingsgeluid laat ons toe het contrast tussen de eigen tinnitus en de omgeving te verkleinen en dus ook de focus te verleggen. Verder leren we op die manier minder negatief reageren op de tinnitus, een prikkel die doorgegeven wordt aan de hersenen en die zorgt voor een vermindering in het aanwezige fantoomgeluid. 

Neem contact op voor meer info! 

Team