Wat verstaan we onder Seksuologie?

Seksuologie is de wetenschap van relaties en seksualiteit. Bij een seksuoloog kan je terecht met al je seksuele vragen, zorgen en problemen. Het is voor de meeste mensen niet evident om hulp te zoeken wanneer ze seksuele klachten ervaren.
Seksualiteit is immers een zeer intiem onderdeel van ieders leven.

Hierover praten, zeker wanneer het niet volledig loopt zoals je wil, is een grote stap. Toch is het goed om hulp te zoeken en te praten over je moeilijkheden. Het is namelijk zo dat seksuele problemen ook een enorme invloed kunnen hebben op het algemene en psychische welzijn van beide partners. Seksuele moeilijkheden kunnen bovendien ook zwaar wegen op andere aspecten van de partnerrelatie.

Het is mogelijk om individueel of als koppel op gesprek te komen om seksuele of relationele moeilijkheden te bespreken.
In een eerste kennismakingsgesprek zal ingegaan worden op de zorgvraag (van beide partners). In het intakegesprek wordt niet alleen stilgestaan bij zaken die moeilijk lopen, maar wordt ook gekeken naar de sterktes en krachten van de individuele partners en het koppel.
Op het einde van het eerste gesprek bespreekt de seksuoloog met de cliënt(en) het verdere verloop van de afspraken. Zo kan er in samenspraak met de cliënt gekozen worden om een volgende afspraak in te plannen of om, indien nodig, toch door te verwijzen naar een andere specialist. In het Medisch Centrum Rotselaar kan je bijvoorbeeld ook terecht bij een psycholoog of bekkenbodemtherapeut.
Het aantal sessies is afhankelijk van het proces en de problematiek van de cliënt. Soms kan het voldoende zijn om in één sessie informatie in te winnen of de antwoorden te krijgen op jouw vragen. Dan kan je (samen met je partner) verder aan de slag gaan en is het niet nodig om een vervolgtraject op te starten. 

Bij de seksuoloog vinden dus alleen gesprekken plaats en worden geen lichamelijk onderzoeken gedaan. Indien nodig kan hiervoor doorverwezen worden naar de huisarts of gynaecoloog. Doorheen de begeleiding kan de seksuoloog wel oefeningen meegeven om thuis uit te voeren, alleen of met een partner. De ervaringen die je thuis opdoet, worden dan nadien tijdens de sessies besproken. Alle oefeningen of opdrachten die worden meegegeven, worden steeds in samenspraak met de cliënt opgegeven en zijn in die zin vrijblijvend uit te voeren. Het tempo van de gesprekken en opdrachten wordt steeds door de cliënt(en) bepaald. 

Net als andere therapeuten is een seksuoloog gebonden aan het beroepsgeheim. Alles wat binnen de therapeutische ruimte besproken wordt, valt onder de geheimhoudingsplicht. 

Waarvoor kan je bij een seksuoloog terecht?

  • (Gender-) identiteitsvragen
  • Vragen/Zorgen rond seksuele oriëntatie, voorkeuren, gevoelens
  • Pijnklachten vóór, tijdens of na het vrijen/andere seksuele activiteiten
  • Seksuele disfuncties (problemen met verlangen, opwinding, orgasme) (bv: verminderd verlangen, erectieproblemen, niet/te snel klaarkomen)
  • Verschillen tussen partners (bv: verschil in verlangen)
  • Seksueel misbruik, trauma, relationeel geweld
  • Relationele bezorgdheden/moeilijkheden
  • Relatiebreuken of opbouw van nieuwe relaties  

Een individueel gesprek bij de seksuoloog duurt 50 minuten en kost 60€ (intake +5€). Als je als koppel komt, kost een consultatie 65€. Betalingen kunnen contant of met Bancontact gebeuren. Afspraken kunnen via de online agenda (www.medischcentrumrotselaar.be), via mail (secretariaat@medischcentrumrotselaar.be) of telefonisch (016/41.42.42) gemaakt worden.

Team